Poštovani, vlasnik sam, kao fizicko lice, nekoliko objekata i nosilac prava korišćenja kako na izgrađenom tako i neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu zajedno sa opštinom, dakle sukorisnik. Zanima me da li se na mene odnose odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, član 101 i 101a, tj. da li ispunjavam uslove da podnesem zahtev za upis prava svojine u skladu sa tim zakonom i ako ispunjavam, koji još dodatni uslovi moraju biti ispunjeni, jer ja koliko znam pravo koriscenja nije prenosivo, tj. ni testamentom ni ugovorom, odnosno ne moze se opteretiti ni na koji nacin tj. uže je od prava svojine. Vlasnik sam uredno postao jos decembra 2009. godine.

Poštovani,

na Vas se odnose članovi 101 i 101a navedenog zakona. Sve sto treba da uradite jeste da podnesete zahtev, kako je navedeno u zakonu. Razumem da su Vas zbunili ovi članovi jer ne govore o fizičkom licu, već samo o licu. Ali to se može uzeti kao omaška zakonodavca, jer se u prethodnim članovima jasno govori o Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave i pravnim licima, tako da se logičkim tumačenjem može izvesti zaključak da su lica u stvari fizička lica. Naravno, Vi nećete biti isključivi vlasnik zemljišta, već suvlasnik sa opštinom.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)