Već godinu dana se prodaje lokal koji je pod hipotekom! Nema kupaca, šta u tom slučaju da rade hipotekarni poverioci? Kako stvari stoje, još se neće ni prodati, iako su preduzete sve neophodne radnje koje propisuje Zakon o hipoteci. Molimo Vas za odgovor.

Poštovani,

Hipotekarni poverilac može, ako dužnik ne isplati svoj dug o dospelosti, da namiri svoje potraživanje iz hipotekovane nepokretnosti, bez obzira u čijoj svojini ili državini se ona u tom trenutku nalazi, prema članu 24. stavu 1. Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 115/2005). Već u sledećem stavu (stavu 2) navedeno je sledeće: “Namirenje iz stava 1. ovog člana sprovodi se u skladu sa ovim zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje izvršni postupak, kao i zakonom koji uređuje prinudnu naplatu poreskih potraživanja na nepokretnostima”. U tom slučaju primenjuje se Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 31/2011 i 99/2011-dr.zakon), po kojem u slučaju dve neuspešne javne prodaje, poverioci mogu odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od poziva izvršitelja da se izjasne da li predlažu prodaju neposrednom pogodbom ili namirenje dosuđenjem stvari u skladu sa članom 102. ovog zakona (ta se smatra da je izvršni poverilac namiren u visini koja odgovara iznosu od 30% od procenjene vrednosti stvari). Prema članu 122. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvršni poverioci se mogu tokom celog postupka sporazumeti o prodaji neposrednom pogodbom i o uslovima prodaje sa izvršnim dužnikom.

Ako se hipotekarni poverilac ne namiri iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti, postoji mogućnost namirenja iz ostale dužnikove imovine. Naime, u  članu 25. Zakona o hipoteci propisano je da hipotekarni poverilac može da zahteva da svoje dospelo potraživanje namiri:

• najpre iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti, a zatim iz ostale imovine dužnika;

• istovremeno iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti i iz dužnikove imovine; ili

• najpre iz dužnikove imovine, pa tek potom iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti.

Namirenje iz ostale dužnikove imovine sprovodi se u sudskom postupku u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Izvršenje se sprovodi saglasno članu 13. tačka 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju na osnovu  ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, sačinjenih saglasno Zakonu o hipoteci, kao izvršnih isprava.

Sredstva izvršenja saglasno članu 19. stavu 2. Zakona o izvršenju i obezbeđenju a  radi ostvarenja novčanog potraživanja su: prodaja pokretnih stvari, prodaja nepokretnosti, prenos novčanog potraživanja, prenos potraživanja za predaju pokretnih stvari ili nepokretnosti, unovčenje drugih imovinskih prava, prenos sredstava koja se vode na računu kod banke, prodaja akcija i prodaja udela u privrednim subjektima.

Sredstva izvršenja saglasno članu 19. stavu 3. Zakona o izvršenju i obezbeđenju a  radi ostvarenja nenovčanog potraživanja su: predaja pokretnih stvari, ispražnjenje i predaja nepokretnosti.

           

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)