Moji roditelji su razvedeni, a moj otac živi za sada u vanbračnoj zajednici. Zanima me koja su moja prava u vezi sa njegovom imovinom nakon njegove smrti ukoliko oni sklope brak ili ako ga ne sklope, i da li ću izgubiti pravo na nasledstvo ukoliko joj on za života prepiše stan (u vidu poklona, testamenta i sl.), ili ukoliko je ona potpisala ugovor o njegovom doživotnom izdržavanju?

Poštovani,

shodno Zakonu o nasledjivanju (Sl. Glasnik Rs, br.46/95 i 101/2003-odluka USRS) članu 9, posle smrti Vašeg oca celokupna njegova zaostavština (imovina) će se podeliti na jednake delove između njegove dece i njegovog bračnog druga u trenutku smrti. To znači da ukoliko on ne sklopi brak sa ženom sa kojom živi u vanbračnoj zajednici, a Vi ste njemu jedino dete, celokupna zaostavština će pripasti Vama. Ako sklope brak, imovina će se podeliti na jednake delove između Vas i njegove supruge. Ako njegova supruga ima dece kojima Vaš otac nije roditelj, oni ništa po zakonu neće naslediti (mogu samo ako im on ostavi npr. u testamentu).

Nećete izgubiti nasledstvo čak i ako joj prepiše stan ili joj ostavi (njoj ili nekom drugom) celokupnu imovinu jer imate pravo na nužni deo. Nužni deo je deo kojim ostavilac nije mogao da raspolaže i koji pripada nužnim naslednicima (potomci, usvojenik i njegovi potomci, roditelji, braće i sestre, usvojilac, dedovi i babe i ostali preci). Nužni naslednik može biti samo onaj ko je po zakonskom redu nasleđivanja pozvan na nasleđe (posto Vi spadate u prvi nasledni red, prvi ćete biti pozvani na nasleđe i stičete pravo na nužni deo) čl. 39 i 40. ZON.

Veličina nužnog dela iznosi polovinu od onoga što bi Vam po redovnom toku stvari pripadalo (ukoliko ste jedini zakonski naslednik, onda umesto celokupne zaostavštine dobijate pola, ukoliko delite sa supružnikom po pola onda na osnovu nužnog dela dobijate jednu četvrtinu itd.) čl.40 ZON.

Ukoliko ostavilac učini poklon pravi se razlika da li je učinjen zakonskom nasledniku ili ne. Ako jeste, onda vrednost poklona ulazi u nužni deo bez obzira kad je učinjen, a ukoliko nije učinjen zakonskom nasledniku onda ulazi u nužni deo samo ako je učinjen u poslednjoj godini ostaviočevog života čl.48 ZON. Ovo znači da ukoliko sklopi brak sa njom i pokloni joj stan, taj stan ulazi u Vaš nužni deo, a ako ne sklopi brak, stan ulazi samo ako je poklon učinjen u poslednjog godini njegovog života.

Vi imate pravo na novčanu protivvrednost nužnog dela, ali na Vaš zahtev sud može da odluči i da Vam pripadne deo stvari(stana u ovom slučaju) i prava samo ukoliko taj stan čini zaostavštinu (ako joj je ostavio putem testamenta onda možete tražiti deo stana, ako joj je poklonio onda samo novčanu protivvrednost)čl.43 ZON. Više o institutu nužnog dela možete naći u Zakonu o nasleđivanju od 39-og do 60-og člana.

Ako zaključe ugovor o doživotnom izdržavanju, imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu i njome se ne mogu namiriti nužni naslednici čl. 195 ZON.

Ukoliko budete imali bilo koje drugo pravno pitanje, slobodno nas kontaktirajte.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)