Uhvaćen sam 3 puta da sam vozio pod dejstvom alkohola u roku od 6 meseci? Kakve mi kazne sleduju?

Poštovani,

Za svaki od 3 prekršaja koje ste načinili Vas čekaju zasebne kazne u zavisnosti od mere alkoholisanosti koju Vam je saobraćajna policija izmerila za vreme zaustavljanja. Prema članu 187. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (“Sl.Glasnik”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013) predviđaju se sledeći stepeni alkoholisanosti vozača:

1) do 0,30 mg/ml – blaga alkoholisanost,

2) više od 0,30 mg/ml do 0,50 mg/ml – umerena alkoholisanost,

3) više od 0,50 mg/ml do 1,20 mg/ml – srednja alkoholisanost,

4) više od 1,20 mg/ml do 1,60 mg/ml – teška alkoholisanost,

5) više od 1,60 mg/ml do 2,00 mg/ml – veoma teška alkoholisanost,

6) više od 2,00 mg/ml – potpuna alkoholisanost.

Ukoliko ste uhvaćeni u stanju potpune alkoholisanosti kazniće Vas prema članu 330, stav 4 ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (“Sl.Glasnik”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013) kaznom od najmanje 15 dana zatvora ili novčanom kaznom od 100.000 do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena.

Ukoliko ste uhvaćeni stanju teške i veoma teške alkoholisanosti kazniće Vas prema članu 331. stav 55 istog zakona novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana i 10 kaznenih poena za stanje teške alkoholisanosti odnosno 12 kaznenih poena za stanje veoma teške alkoholisanosti.

Ukoliko ste uhvaćeni u stanju srednje alkoholisanosti kazniće Vas prema članu 332. stav 77. istog zakona novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara i 6 kaznenih poena.

Ukoliko ste uhvaćeni u stanju umerene alkoholisanosti kazniće Vas prema članu 333. stav 90. novčanom kaznom u visini od 5.000 dinara.

Činjenica da ste 3 puta u roku od 6 meseci 3 puta načinili isti prekršaj će Vam biti uzeta kao otežavajuća okolnost prilikom utvrđivanja visine kazne.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)