Poštovani, optužen sam za krivično delo iz čl. 204/1 Krivičnog zakonika. Da li imam pravo uvida u dokaze tužioca i da li mi za to treba advokat ili mogu sam da tražim?

Poštovani,

Pitanje koje ste postavili reguliše član 68. ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU (“Sl.Glasnik” br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013) gde su nabrojana prava okrivljenog. U stavu broj 8. pise da okrivljeni ima “pravo da razmatra spise i razgleda predmete koji služe kao dokaz”, što znači da Vam advokat nije neophodan za ispunjenje tog Vašeg prava.

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)