Mom tati je ove godine umro ujak koji je živeo sam i kojeg je moj otac godinama svakodnevno pomagao, obilazio i brinuo kao o svom ocu. Iza tatinog ujaka ostalo je dvoje dece iz prvog braka, koja ga nisu obilazila i pomagala (što mogu potvrditi svojim izjavama osobe iz okruženja pokojnika), kao i tatina tetka – ujakova rođena sestra (koja je crnogorski državljanin). Od nepokretne imovine ostala je kuća sa okućnicom u okolini Beograda, kuća na Kosovu, a od pokretne imovine stara devizna štednja u banci i automobil. Tatin ujak za života nije raspolagao imovinom testamentom niti ugovorom o doživotnom izdržavanju. Pitanje: Koja su prava moga oca (koji je penzioner sa malim primanjima i teškog imovnog stanja) i njegove tetke – ujakove rođene sestre u odnosu na ujakovu decu, da li bi moj otac mogao da istakne na ostavinskom ročištu da su ujakova deca nedostojna za nasleđivanje, s obzirom na nebrigu i nepažnju koju su pokazali prema tatinom ujaku a sve u smislu člana 4. stav 4. Zakona o nasleđivanju? Unapred zahvalna.

Poštovani,

Prema članu na koji se pozivate mogli ste takođe da primetite da sud na nedostojnost pazi po službenoj dužnosti, tako da Vaš otac ne bi mogao to da ističe. Ukoliko bi sud utvrdio da su ostaviočeva deca iz prvog braka nedostojna da ga naslede, ukoliko ne bi više bilo naslednika iz prvog naslednog reda, na nasleđivanje bi se pozvali naslednici iz drugog naslednog reda gde spada i tetka Vašeg oca. Pošto je ona strani državljanin države sa kojom Republika Srbija ima reciprocitet, ona bi mogla da nasleđuje svog pokojnog brata. Nažalost, pošto Vaš otac nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju sa pokojnikom, on nema osnova da ga nasledi jer postojanje bližih naslednih redova isključuje dalje.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)