U mom selu postoji seoski put koji prolazi pored imanja jednog komšije, a koji ide put moje kuće. Na strani puta do komšije nalazi se drvored koji komšija prisvaja kao da je njegov ( iako nije ) i sadi vrbe na samoj ivici puta. Pretnjom ne dozvoljava da se seku, a one sužavaju I onako previše uzak put kojim automobil jedva može da prođe. Zanima koja su moja prava i šta da radim?

Poštovani,

Seoski put obuhvaćen je pojmom nekategorisanih puteva prema Zakonu o javnim putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 i 104/2013).

Po pitanju Vašeg problema, odnosno zasada vrba koji sužavaju put, možete podneti prijavu nadležnom inspektoru opštinske odnosno gradske uprave, koji je prema zakonu ovlašćen da vrši nadzor. Postupajući po prijavi, inspektor će izaći na teren, utvrditi činjenično stanje I narediti meru predvidjenu navedenim Zakonom, čl. 89 stav 5) rušenje ili uklanjanje ograda, drveća, zasada (u Vašem slučaju), građevinskog i drugog materijala i natpisa podignutih, ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)