Pozz, baka nam je preminula i ostavinskom raspravom smo sestra i ja nasledile stan. Obzirom da nam je otac preminuo pre bake, zanima nas da li smo mi po zakonu oslobođeni poreza ili ne. Hvala

Poštovana,

Vi i Vaša sestra pripadate prvom naslednom redu.

Prema članu 21 stavu 1 tački 1 Zakona o porezima na imovinu (“Službeni glasnik RS”, br. 26/2001… 47/2013) porez na nasleđe ne plaća naslednik prvog naslednog reda, tako da ste oslobođeni plaćanja poreza.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)