Tetka mi je u avgustu mesecu preminula. Imala je u svom vlasništvu stan. Ja nisam od Centra za socijalni rad dobila ugovor o doživotnom nasleđivanju, pa stan ne pripada meni. Nije se udavala i nema potomstvo. Ima dva živa brata, mog oca i strica. Imala je još dve sestre, koje su preminule. Te dve sestre imaju potomke. Da li ti potomci imaju pravo na nasleđe? Po mom shvatanju, i prema isključivosti između naslednih redova, taj stan se deli pola mom ocu, pola stricu. Molim vas, ogovorite mi što pre. Hvala

Poštovana,

Prema odredbama Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) Vaši otac i stric pripadaju drugom naslednom redu, kome su pripadale i Vaše druge dve pokojne tetke. Zaostavština se deli na četri jednaka dela, tj. po 1/4 Vašem ocu, Vašem stricu i Vašoj jednoj i drugoj pokojnoj tetki. Međutim pošto su one preminule pre Vaše tetke o čijoj se zaostavštini radi, delovi koji pripadaju njima se prenose, prema pravu predstavljanja na njihove potomke (decu, unuke itd). To, konkretno, znači da Vaš otac ima pravo na ¼ zaostavštine, kao i Vaš stric, a četvrtine koje je trebalo da pripadnu Vašim tetkama dele se između njihovih potomaka.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)