Poštovani, kupila sam novi auto za gotovinu kod ovlašćenog distrubutera. Međutim, nakon mjesec dana sam primjetila nakon pranja auta da na zadnja vrata curi voda u unutrašnjost auta. Obavjestila sam o tome prodavca, međutim, rekli su mi da sačekam da krenu kiše padati. Nakon prve kiše, zadnje sjedište auta je bilo mokro. Tad sam ostavila auto kod prodavca, jer imaju i ovlašćeni servis da zamjene gumu na vratima. To su i uradili. Međutim, opet je nakon kiše bilo isto stanje. Mokro. Odlazim ponovno kod njih i žalim se. Kupila sam nov auto, a ne polovan. Želim da mi daju nov auto, jer su mi prodali neispravan. Oni kažu da mi mogu samo popraviti moje, a novo ne mogu dobiti. Želim da ih tužim, recite mi imam li osnova? Nismo potpisali kupoprodajni ugovor. Imam samo račun i garanciju 4 godine.

Poštovana,

Odgovornost prodavca regulisana je u Zakonu o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS” 73/2010)  i to po dva osnova. U Vašem slučaju, prodavac bi mogao da odgovara za nesaobraznost robe ugovoru jer stvar nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu stvari.  Prema članu 52. trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao. Takođe, trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga.

Međutim, od značaja je da li ste Vi mogli primetiti taj nedostatak prilikom pregleda u trenutku kupovine automobile, jer u tom slučaju, dalje u zakonu piše: Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u času zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.  Trgovac odgovara za nesaobraznost koju je potrošač mogao lako opaziti, ako je izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

U konkretnom slučaju imate mogućnost da tražite opravku ili zamenu, a tek ukoliko nedostatak, odnosno nesaobraznost nije na taj način otklonjena, možete tražiti srazmerno sniženje cene ili raskid ugovora. U svakom slučaju, imate pravo da tražite naknadu štete za onaj period tokom kojeg niste mogli da koristite automobil zbog opravke. Iste mogućnosti nudi Vam i garancija, pa možete izabrati da li ćete se pozivati na zaštitu svojih prava iz Zakona ili iz garancije, ali pošto nemate pisani ugovor, lakše ćete dokazati svoja prava preko garancije.

Pošto ste već jednom tražili opravku, možete je ponovo tražiti jer automobil i dalje ima nedostatak. Upravo zbog nedostatka koji postoji i nakon jedne opravke, možete umesto ponovne opravke, sada tražiti sniženje cene po kojoj ste kupili taj automobil, ili možete raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete.
Pravo na traženje novog automobile, tj.pravo na zamenu biste eventualno mogli ostvariti ukoliko dokažete da zamena ne bi bila nesrazmerno opterećenje za prodavca.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)