Suprug i ja smo u braku od XXXX godine. Imamo dva sina, od XX i YY godina. Živimo u njegovoj porodičnoj kući. u zadnjih par godina ne funkcionišemo najbolje. U pitanju je njegova preljuba,koja traje već sedam,osam godina, koju mi je priznao. U toku zajedničkog zivota,suprug je radio kod pprivatnika,bio je prijavljen na minimalac (već XY meseci ne radi u firmi, prijavio je poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime),a ja u državnoj firmi sa prijavljenim stvarnim zaradama i podignutim kreditom preko firme na moje ime za završetak izgradnje kuće,koja u trenutku stupanja u brak nije bila kompletno završena (jedan deo jeste,pa je kasnije nadogradjena i završena novcem od kredita). Mlađi sin je u autizmu i ja sam bila ta koja je na sebe preuzela obavezu vođenjaa kod logopeda, sve terapije, vežbe sam u velikoj većini sa mojom majkom završavala…da ne dužim, pitanje je: Da li suprug,bez obzira što se kuća vodi na njega,ima pravo da me izbaci iz kuće? Kakva su moja prava u ovom slučaju?

Poštovana,

Najpre treba istaći da Porodični zakon Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005) u čl. 29 razlikuje zajedničku i posebnu imovinu supružnika. Članom 168 je propisano da imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu, kao i imovina koju je stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava. S druge strane, u čl. 176, st. 2 istog zakona je propisano sledeće: Smatra se da je upis izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih, osim ako nakon upisa nije zaključen pismeni sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine odnosno bračni ugovor, ili je o pravima supružnika na nepokretnosti odlučivao sud. To znači da se, iako se kuća vodi na Vašeg supruga, smatra da se radi o vašoj zajedničkoj imovini, a da on tu pretpostavku može obarati pred sudom dokazujući da je u pitanju njegova posebna imovina. S obzirom na Vaše navode da se radi o njegovoj porodičnoj kući, izvesno je da bi u tome imao uspeha. Međutim, imajući u vidu da ste Vi zaključili ugovor o kreditu, čime ste obezbedili finansijska sredstva za završetak izgradnje kuće, kao i druge obaveze koje ste preuzeli, u datom slučaju može se primeniti norma čl. 170:  Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu. Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu. U odnosu na to koliki je bio Vaš doprinos uvećanju vrednosti predmetne kuće, imate pravo na namirenje novčanog potraživanja, odnosno pravo na udeo u svojini na kući. Ako je u pitanju drugi slučaj, ne možete biti izbačeni iz iste.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)