Koji nasledni red je unuk, ako zakon o nasleđiivanju kaže da su prvi nasledni red potomci? Ako smo se ja i moja sestra nakon smrti oca odrekle nasleđa u ime naše majke a sada moja majka pokloni ugovorom o poklonu mojoj ćerki, a njenoj unuci, stan, da li je unuka oslobođena plaćanja poreza na poklon, tj.da li se može tumaciti u ovom slucaju da je unuka prvi nasledni red po pravu predstavljanja?

Poštovana,

Norma čl. 9, st. 1 i čl. 10 Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) se tumači na sledeći način: zaostavština se deli između ostaviočeve dece i supružnika, a kada ostaviočevo dete ne može ili neće da nasledi, dolazi do primene prava predstavljanja, pa se umesto tog deteta na nasleđe pozivaju njegova deca (ostaviočeva unučad). U ovom slučaju biste Vaša sestra i Vi (ako Vaša majka nije udata) predstavljale jedine pripadnice prvog naslednog reda, pa Vaša ćerka ne bi mogla da se pozove na primenu prava predstavljanja i da se oslobodi obaveze plaćanja poreza. Međutim, efekat poreske olakšice omogućio bi dvostruki ugovor o poklonu: ako bi Vaša majka Vama poklonila stan, a Vi Vašoj kćeri, ne biste morali da platite pomenuti porez.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)