Stavlja mi se na teret Zapisnikom o uviđaju da sam izvršio krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348 stav 1. Krivicnog zakonika, sto nisam učinio, i nema dokaza, ali krivični postupak teče od glavnog pretresa do glavnog pretresa, sve do danas. Zanima me kada nastupa apsolutna zastarelost ovog krivičnog dela, kako bih se oslobodio neistinite optužbe?

Poštovani,

Krivičnim zakonikom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr.,72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) regulisani su rokovi za zastarelost krivičnog gonjenja, tok i prekid zastarelosti krivičnog gonjenja. Krivični zakonik članom 103 predviđa da se krivično gonjenje ne može preduzeti kada protekne:

  1. Dvadeset pet godina od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu  može izreći kazna zatvora od trideset do četrdeset godina;
  2. Dvadeset godina od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreci kazna zatvora preko petnaest godina;
  3. Petnaest godina od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko deset godina;
  4. Deset godina od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko pet godina;
  5. Pet godina od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine;
  6. Tri godine od izvršenja krivičnog dela za koje se može izreći kazna zatvora preko jedne godine;
  7. Dve godine od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od jedne godine ili novčana kazna.

 Takođe, čl. 104. predviđa da se zastarelost prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče.Želela bih da napomomenem da ovde govorimo o relativnoj zastarelosti.

Apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kada protekne dvostruko vreme koje se po zakonu trazi za zastarelost krivičnog gonjenja.Sto je u Vašem slučaju šest godina, s obzirom da je za krivično delo iz čl. 348. stav 1. predviđena kazna zatvora do tri godine ili novčana kazna.

Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja i nedoumica, slobodno nas kontaktirajte.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)