Kupio sam plac i uknjižen je na moje ime, a na kome je moj otac izgradio vikendicu i podneo zahtev za legalizaciju u moje ime. Sada otac trazi plodouživanje na tu vikendicu pa me zanima da li moze dobiti plodouživanje samo na vikendicu ili mora i na plac?

Poštovani ,

šta će biti predmet plodouživanja zavisi od volje samih ugovornih strana. U tom smislu, plac je odvojen od kuće izuzev onog dela koji se nalazi ispod kuće i onog dela koji se nalazi oko kuće i služi njenoj redovnoj upotrebi. Otuda, pravo plodouživanja nije potrebno konstituisati i na placu, osim ako se Vi i Vaš otac,kao ugovorne strane ne sporazumete drugačije.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)