Napravio sam saobraćajni prekršaj koji po zakonu propisuje zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri meseca. Bio sam na saslušanju I saopsteno mi je bas to. Pošto je osnovna delatnost moga zanimanja vožnja, a još sam u kompaniji na radu na određeno vreme (1 godina), postoji velika šansa da ostanem I bez radnog mesta.Da li postoji mogućnost podnošenja molbe da se kazna umanji na prvu manju (mesec dana zabrane), pa čak I uz povećanje novčanog dela kazne, kako ne bih ostao bez radnog mesta. Pritom imam I kredit I novčano pomažem dve porodice (roditelje I sestrinu porodicu). Takođe, može li se podneti molba za odlaganjeizvršenja kazne (ako umanjenje ne može), dok ne dobijem ugovor na neodređeno vreme?

Poštovani,

Koliko sam Vas razumela Vi priznajete krivicu za učinjeni prekršaj, stoga bih Vas uputila na Zakon o prekršajima (“Sl. glasnik RS.”, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009) član 206a. koji predviđa mogućnost Sporazuma o priznanju krivice. Okrivljeni i njegov branilac mogu ovlašćenom podnosiocu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka  predložiti zaključenje takvog sporazuma. Kada se uputi takav predlog, može se pregovarati o uslovima priznanja krivice za prekršaj. Međutim, ovo je moguće učiniti najkasnije do završetka prvog ročišta za održavanje pretresa.

Ukoliko je gore pomenuti  rok prošao,možete se pozvati na član 52. Zakona o prekršajima, koji  navodi da će se prilikom izricanja ove mere bezbednosti voditi računa o tome da li je učinilac vozač motornog vozila po zanimanju. Takođe možete  izneti i svoju finansijku situaciju kao olakšavajuću okolnost.

Što se tiče povećanja novčane kazne na uštrb zabrane upravljanja motornim vozilom ta mogućnost ne postoji.

Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja ili nedoumica, slobodno nas kontaktirajte.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)