Šta se dešava ako je policajac na prekršajnoj prijavi pogrešio moj matični broj? Sve ostalo je u redu – grad, ulica, vozilo, tablice. Prilikom provere, alkometar je pokazao 0,51 promila. Interesuje me koja je tačnost alkometra, jer je 0,50 promila jedna, a 0,51 promila druga kazna. Hvala unapred

Poštovani,

Prema članu 332. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl.glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 – odluka US), verodostojna isprava kojom se dokazuje izvršenje prekršaja, jeste između ostalog zapisnik o izvršenoj kontroli u saobraćaju u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postpuku.  Prema članu 67. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ( Sl.list SRJ, br 33 od 11. jula 1997, 31/01, Sl. Glasnik RS, br. 30 od 7.maj 2010), dozvoljeno je dokazivati netačnost zapisnika.

Prema članu 280. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, radi utvrđivanja prisustva alkohola u ogranizmu, policijski službenik može vozača da podvrgne ispitivanju pomoću alkometra, tako da će rezultati na alkometru biti merodavni. Prema članu 187. stav 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, prema utvrđenom sadržaju alkohola u krvi, stepeni alkoholisanosti su različiti u pomenutom slučaju : više od 0,30 mg/ml do 0,50 mg/ml je umerena alkoholisanost, a više od 0,50 mg/ml do 1,20 mg/ml je srednja alkoholisanost.  

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)