Sinoć su me zaustavili policajci i duvao u onaj alko test. Pokazalo mi je 0,66. Da li znate kolika je kazna za to i ima li zabrane i kolika je ta zabrana?

Poštovani, u članu 187 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima(Sl.glasnik br.  41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-odluka US) piše  da  je srednja alkoholisanost više od  0,50 mg/ml do 1,20 mg/ml gde i Vi spadate po nalazu alkotesta. Za srednju alkoholisanost je propisana novčana kazna od 6000 do 20000 dinara- član 332 stav 77 istog zakona. Takodje za stanje srednje alkoholisanosti propisana je i kazna u vidu izricanja 6 kaznenih poena (član 335 stav 85 istog zakona) kao  i mogućnost zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca (član 338 stav 55 istog zakona).

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)