Dobar dan, zanima me da li se po Zakonu Republike Srbije plaća “probni rad“?

Poštovani ,

 Zakonom o radu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.24/2005,61/2005,54/2009 i 32/2013) regulisan je probni rad u članu 36. U tom smislu , prema Zakonu o radu, probni rad mora da bude predviđen ugovorom o radu koji se zaključuje pre stupanja na posao i probni rad može trajati najduže šest meseci. U ugovoru mora da bude naznačeno koliko dugo će trajati probni rad kao i visina zarade koja će se isplaćivati u tom periodu. Dakle, za vreme probnog rada postoje sva prava kao i obaveze koje imaju i drugi zaposleni, te je poslodavac dužan da isplaćuje platu kao i da uplaćuje doprinose za socijalno osiguranje licu koje se nalazi na probnom radu.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)