Poštovani, radim u putarskoj firmi od X.X.X. Od tada sam imao 2 ugovora od godinu dana, 1 ugovor od 9.meseci i 1 ugovor od 3 meseca. Za sve to vreme nisam imao prekid između ugovora. Poslodavac mi je samo na papiru menjao radno mesto, a ustvari sam radio isti posao, što mogu i da dokažem. Još uvek nisam primljen na neodredjeno vreme. Da li je poslodavac dužan da me primi na neodređeno, s obzirom da je firma trenutno u restrukturiranju, i direktor kaže da ne može zbog toga da mi da ugovor na neodređeno?

Poštovani,

Prema Zakonu o radu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.24/2005,61/2005,54/2009 i 32/2013), članu 37 radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos. Takođe, kada je u pitanju radni odnos na određeno vreme, radni odnos se zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi , rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim što tako zanovan radni odnos neprekidno ili sa prekidima ne može trajati duže od 12 meseci. Otuda, nema smetnji da isti zaposleni koji je bio u radnom odnosu na određeno vreme, nakon isteka roka od 12 meseci na koji je bio zakjučen ugovor o radu, ponovo zasnuje ugovor na određeno vreme kod istog poslodavca za obavljanje drugih poslova. Međutim, ukoliko je u pitanju isti posao koji poslodavac samo drugačije naziva, radni odnos na određeno vreme ne može trajati duže od 12 meseci.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)