Razvela sam se prošle godine uz zajedničko starateljstvo, ali bivši suprug ne poštuje ništa od dogovora i ne delimo troškove deteta, od tada ja finarsiram dete. Zanima me imam li pravo na žalbu i da li mogu da tražim starateljstvo i alimentaciju i koliko sigurno mogu sve to da dobijem. Unapred Hvala

Poštovana ,

Prema Porodičnom zakonu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.18/2005 i 72/2011) u članu 77, između ostalog, navodi se sledeće :

Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život , a zaključili su sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, ali sud proceni da taj sporazum nije u najboljem interesu deteta .

U tom smislu, Vi možete tražiti od suda da Vam dodeli samostalno starateljstvo i sud će se prilikom odlučivanja rukovoditi najboljim interesom deteta kao osnovnim kriterijumom. Takođe, sud uzima u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja pa i ponašanje oba roditelja. Dakle, Vi imate pravo da tražite samostalno starateljstvo od suda, ali konačnu odluku o tome doneće sud.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)