Sestra mog pokojnog supruga je umrla, nije imala potomstva (njen suprug je umro pre nje). Kao naslednici dolaze u pitanje moj maloletni sin kao i punoletna kćer iz prvog braka mog pokojnog supruga. Moje pitanje je: Da li bih i ja imala pravo da nasledim deo koji bi pripadao mom suprugu?

Poštovana,

Prema članu 12. stav 1. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS), u drugi nasledni red ulaze ostaviočev bračni drug i ostaviočevi roditelji i njihovo potomstvo. To znači da će Vaš maloletni sin i punoletna ćerka Vašeg muža iz prvog braka deliti zaostavštinu pokojne sestre na pola, samo ako su oba roditelja Vašeg pokojnog muža takodje preminula.
Nažalost, Vi nemate nikakvog zakonskog osnova da nasledite deo zaostavštine koji bi nasledio Vaš pokojni muž. Pravo predstavljanja, koje se navodi u članu 10. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS), primeniće se u slučaju kada reprezentovani ne želi ili ne može da nasledi ostavioca. To u ovom slučaju znači da će, hipotetički gledano, zaostavština pokojne sestre ići roditeljima. Ako oni ne žele ili ne mogu da naslede, zaostavština će se podeliti na jednake delove među potomcima. U tom slučaju bi se javio Vaš muž kao naslednik, ali s obzirom da on ne može da nasledi (jer je preminuo), primenom prava predstavljanja, njega će naslediti njegovi potomci (Vaš maloletni sin i punoletna ćerka iz prvog braka). Bračni drug ne može nasleđivati na osnovu prava predstavljanja.
S obzirom da je Vaš sin maloletan, shodno članu 74. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon), Vi  imate pravo i dužnost da upravljate i raspolažete imovinom deteta pod uslovima određenim ovim zakonom, sve do njegovog punoletstva.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)