Mog sina je prvostepeni sud osudio na kaznu zatvora od 5 godina. Sada je predmet na apelacionom sudu. Trenutno je u Požarevcu u Zabeli. Pre toga je bio u Padinskoj skeli ali pošto su mu našli telefon odveli su ga u Požarevac. Interesuje me, da li on ima pravo kad odsluži 2/3 da bude pušten i koja je procedura za to?

Poštovana,

Prema članu 46. Krivičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013), osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora sud će uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo. Pri oceni da li će se osuđeni uslovno otpustiti uzeće se u obzir njegovo vladanje za vreme izdržavanja kazne, izvršavanje radnih obaveza, s obzirom na njegovu radnu sposobnost, kao i druge okolnosti koje pokazuju da je u odnosu na njega postignuta svrha kažnjavanja. Ne može se uslovno otpustiti osuđeni koji je tokom izdržavanja kazne dva puta disciplinski kažnjavan i kome su oduzete dodeljene pogodnosti.

Nakon izvršenja 2/3 kazne, Vaš sin ima pravo da podnese molbu za uslovni otpust. Sud poseduje diskreciono pravo da proceni da li je ispunjen drugi uslov koji se tiče vladanja za vreme izvrešavanja zatvorske kazne.  Pronalazak telefona svakako ne može ići u korist donošenju odluke da se Vaš sin pusti na uslovnu slobodu.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)