Radim u ustanovi u kojoj se rad odvija u 2 smene, popodnevna smena traje od 13 do 20h. Majka sam deteta mlađeg od 3 godine, da li zbog toga mogu da budem oslobođena rada u popodnevnoj smeni?

Poštovana,

Jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću,  samo uz svoju pisanu saglasnost. U ovom slučaju ste zaštićeni od rada prekovremenog, bez Vaše saglasnosti., član 91 Zakona o radu “Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013. Međutim, Zakon o radu predviđa rešenje da poslodavac može da vrši preraspodelu radnog vremena zaposlenom roditelju sa detetom mleđim od tri godine života samo uz pismenu saglasnost zaposlenog.Dakle, ukoliko ste preraspoređeni u popodnevnu smenu bez Vaše pisane saglasnosti imate prava da se žalite na osnovu člana 92. Zakona o radu”Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)