Da li se zatvorenicima, kojima je data amnestija, uslovni otpust računa na prvobitni ili na preostali deo kazne?

Poštovani,

Prvo da Vam pojasnimo pravne institute uslovni otpust i amnestiju. Uslovni otpust je institut Opšteg dela Krivičnog prava i sud pravo na uslovni otpust izvodi iz razloga propisanih zakonom. Za razliku od uslovnog otpusta, amnestija se predviđa „jednokratnim zakonom“ za lica koja u trenutku njegovog stupanja na snagu ispunjavaju predviđene zakonske uslove i tu sud samo primenjuje zakon i nema pravo da ceni, kao kod uslovog otpusta. Amnestija se primenju na sva lica koja po zakonu imaju prava na to, a mogućnost uslovnog otpusta ostaje onima koji ispune zakonom predviđene uslove. Zakonom o amnestiji se ne poništava uslovni otpust, već on ostaje kao mogućnost, ali se računa u odnosu na punu kaznu. Ovo pitanje je regilisano članom 46. Krivičnog zakonika “Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/201, kao i Zakon o amnestiji (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2012).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)