Potrebna mi je informacija o postupku za utvrđivanje očinstva kada je majka preminula. Naime, radim sa porodicom gde tata vodi brigu o dvoje dece sam nakon što mu je preminula vanbračna supruga. Za starije dete (13 godina) je upisan kao otac, ali za mladje (9 godina) nije pošto nije bio u zemlji kada se dete rodilo. Da li je za upisivanje njega kao oca neophodno ra]enje DNK analize, ili se ovaj postupak može obaviti nekako drugačije?

Poštovani,
Prema Porodičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) i članu 55. pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.
U ovom slučaju, a prema članu 51. izjava o priznanju očinstva može se dati pred matičarem, organom starateljstva ili sudom.
Potrebna je i saglasnost deteta, u slučaju da je navršilo 16. godinu života. Budući da je drugo dete navršilo 9 godina, potrebno je da saglasnost sa priznanjem očinstva da staratelj deteta, uz prethodnu saglasnost organa starateljstva.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)