Radim u SP “LASTA“ kao vozač. Prilikom kontrole na alkotestu pokazalo mi je 0,3 promila. Medjutim, meni radno vreme pocinje od 5:00, a alkotest je bio u 4:30. Trenutno sam suspendovan, pa bih hteo da znam da li je bolje da sam dam otkaz ili da mi firma da otkaz? Ako mi daju otkaz, da li mogu da tužim firmu ili nesto drugo?

Poštovani,

Poslodavac ima pravo da kontroliše zaposlene čim su na radnom mestu, bez obzira na radno vreme, kao i tokom radnog vremena. Kako je alkotest pokazao prisustvo alkohola u krvi, učinili ste povredu radne obaveze.

Suspenzija, odnosno, udaljenje zaposlenog sa rada može da traje najduže tri meseca. Po isteku tog perioda poslodavac je dužan da zaposlenog vrati na rad ili da mu otkaže ugovor o radu ako za to postoje opravdani razlozi iz čl.179 st. 2 – 4 prema Zakonu o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013).

U Vašem slučaju, ispunjen je uslov za otkaz od strane poslodavca iz čl.179 stav 2) ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu. Ovo pre svega znači da, ukoliko se poslodavac odluči da Vam uruči otkaz, to će biti u skladu sa zakonom i Vi nemate osnova za tužbu.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)