Da li mogu podneti anonimnu krivičnu prijavu za krivično delo prevare protiv lica koje se predstavlja kao mag koji vraća voljenu osobu bacanjem ljubavnih čini i za svoje nepostojeće usluge uzima veliki novac? Osoba ima sajt na internetu sa email adresom i brojem telefona i na ovaj način je prevario veliki broj lica u zemlji i inostranstvu. Razumem da je pitanje neobično, ali u pitanju je veliki broj prevaranata koji na ovaj način zaradjuju na tudjoj nesreći.

Poštovana,

Krivično delo prevare regulisano je čl. 208 Krivičnog zakonika(“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013). Reč je o delu za koje se goni po službenoj dužnosti.

Na Vama je da podnesete pismenu prijavu policiji navodeći sve okolnosti koje su Vam poznate o slučaju, podatke kao što su email adresa, broj telefona, način na koji se prevara odvija. Takodje, možete navesti da je veliki broj ljudi prevaren i da je prevara medjunarodnog karaktera. O daljem postupanju po prijavi i eventualnom postupku, odlučiće tužilaštvo.

Prijava može biti anonimna, ako tako želite, a policija je u obavezi da postupa po svim podnetim  prijavama.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)