Potrebna mi je Vaša pomoć. Nedavno sam se razvela od supruga sa kojim sam bila u braku 10 godina i imamo dvoje dece. U januaru je osuđen i ležao je kaznu zatvora 6 meseci zbog kršenja javnog reda i mira, materijalne štete, nasilja u porodici, itd. (mojoj porodici i meni je pretio, mom ocu je polomio stakla na kući i automobilu). Na sudu sam rekla da sam unazad 10 godina preživljavala psihičko i fizičko zlostavljanje i maltretiranje, za šta je par puta i bilo prijava evidentiranih u MUP-u. Nakon njegovog izlaska iz zatvora smo se razveli, deca su dodeljena meni na staranje, a vikendom odlaze kod njega. Tako je bilo i ovog vikenda, međutim, sinoć je došao ispred moje zgrade, pretio mi, policija je dolazila par puta, on je bežao, ali nakon toga se uporno vraćao. Priveli su ga po izlasku iz mog ulaza jer mi je lupao na vrata, zvonio, potom izvadio zvono, gurao neke predmete u bravu… To se sve odigralo oko 01h posle ponoći, kada je i uhapšen, a javljeno mi je ubrzo da je pušten. Naime, bio je na ratištu od kada (po rečima njegove porodice) vuče traume, nasilan je, agresivan, stalno menja raspoloženja, tako je i sada jer i nakon razvoda, najmanje jednom nedeljno preti, vređa, ucenjuje, viče, psuje a nakon toga se smiri, bude normalan još par dana i tako u krug. Nema razvijene kapacitete za mentalnu higijenu i sve radi u afektu. Zanima me ako možete da mi kažete šta mi je činiti sada? Da li postoji neka mogućnost psihijatrijske procene? Izvinite na ovoliko širokom obrazlaganju, međutim jedini interes mi je da zaštitim decu, sebe i svoju porodicu.

Poštovana,

Kada je reč o nasilju u Porodični zakon Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) u čl.198 predviđa mere zaštite (navodimo one koje su primenljive u Vašem slučaju): zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti; zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice; zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice. porodici Prema čl. 197 Porodičnog zakona članom porodice se smatraju i bivši supružnici. Mere zaštite od nasilja u porodici, izriču se u trajanju od najviše godinu dana prema licu koje čini zlostavljanje, ali se mogu po potrebi produžavati sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je mera izrečena. Postupak za izricanje ovih mera se pokreće tužbom pred sudom opšte mesne nadležnosti prema Vašem ili prebivalištu Vašeg bivšeg supruga, sud nije ograničen Vašim zahtevom, tako da može odrediti i mere zaštite koje Vi niste istakli u svom zahtevu.

Medjutim, kako Vi navodite u pitanju zanima Vas mogućnost psihijatrijske procene, što je trebalo da tražite tokom krivičnog postupka koji je vodjen protiv Vašeg tadašnjeg supruga, jer biste tada lakše ostvarili zaštitu. Sada ponovo morate pokrenuti postupak, možete se obratiti Centru za socijalni rad ili policiji i podneti prijavu koja će biti prosleđena tužilaštvu.

Takođe, možete podneti krivičnu prijavu zbog krivičnog dela iz čl.194. Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) kojim je predviđeno da će se lice koje primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice, kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

Imajući u vidu navedene okolnosti, potrebno je da brzo reagujete u cilju obezbedjenja mirnog i bezbednog života Vaše porodice.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)