Pre pet godina kupila sam stan. Navela sam svog sina kao vlasnika, a sebe kao suvlasnika. Sin sada želi da proda stan i misli da je to moguće bez mog odobrenja. Da li možete da mi pojasnite moj status nad tim stanom? Kakva su moja prava u vezi stana kao suvlasnika?

Poštovana,

Vaš stan je u suvlasničkom režimu. Vaš sin i Vi ste vlasnici stana. Ukoliko vaši udeli na tom stanu nisu određeni, smatra se da su udeli jednaki (član 13. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa “Službeni list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Službeni list SRJ”, br. 29/96 i “Službeni glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. Zakon).

Suvlasnici imaju pravo da zajednički upravljaju stvarima. Za poslove redovnog upravljanja (npr. redovnih popravki u stanu) neophodna je saglasnost većine, koja se računa prema većini udela (član 15. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa).

Pored redovnih poslova upravljanja, Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa uređuje i vanredno upravljanje. To su svi poslovi koji prelaze okvire redovnog – otuđenje cele stvari, promena namene stvari, izdavanje cele stvari u zakup, zasnivanje hipoteke na celoj stvari, zasnivanje stvarnih službenosti, veće popravke i slično. Za ove poslove potrebna je saglasnost svih suvlasnika. Dakle, ukoliko bi Vaš sin želeo da proda stan morao bi da dobije Vašu dozvolu (član 15. stav 4. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa). Ako bi pokušao da proda stan bez odobrenja, bio bi sprečen jer je u katastru nepokretnosti upisano Vaše pravo susvojine (član 76. Zakona o državnom premeru i katastru “Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 18/2010 i 65/2013).

Ukazaćemo Vam na još jedno zakonsko pravo suvlasnika – pravo preče kupovine. Suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo dužan je da ga prethodno ponudi ostalim suvlasnicima (član 5. Zakona o prometu nepokretnosti “Službeni glasnik RS”, br. 42/98 i 111/2009).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)