Poštovani , Po očevoj smrti u ostavinskom postupku nasledila sam sa majkom i bratom po jednu trećinu. U pitanju je sprat kuće koji delimo, pripadajuće dvorište i započeta dogradnja kuće. Želela bih da prodam svoj deo ali se njih dvoje ne slažu. Kako da ostvarim svoja prava? Majka hoće da ustupi svoj deo bratu kako bi je dočuvao i koja su u tom slučaju moja prava? Napominjem da živim u drugom gradu a ni brat ne živi u tom stambenom prostoru samo majka koja je već u godinama. Inače kuća je sa zajedničkim ulazom sa tatinom sestrom. Unapred – hvala!

Poštovana,

Vaše pitanje reguliše Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa („Službeni list Socijalističke Federativne Repubike Jugoslavije“, broj 6/80 i 36/90, „Službeni list Savezne Republike Jugoslavije“, broj 29/96 i „Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 115/2005 – dr. zakon).

Član 13. stav 1. ovog zakona definiše pravo susvojine, te propisuje da više lica ima pravo susvojine na nepodeljenoj stvari kada je deo svakog od njih određen srazmerno prema celini (idealni deo). Član 14. istog zakona reguliše raspolaganje suvlasničkim delom. Stavom 2. ovog člana, određeno je da suvlasnik može raspolagati svojim delom bez saglasnosti ostalih suvlasnika. Suvlasnik može prodati svoj deo s tim da ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine (član 14. stav 3.). To dalje znači da u slučaju prodaje, svoj deo prvo morate ponuditi bratu i majci, pa ukoliko oni ne budu zainteresovani, onda prodati trećem zainteresovanom licu.

Što se tiče dela koji Vaša majka želi da ustupi bratu, ona to može da uradi bez Vaše saglasnosti budući da je u pitanju besteretni prenos.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)