Interesuje me, da li sudski okončan brak može ponovo da se sklopi? Pomirili smo se nakon godinu dana.

Poštovana,

Sudsko okončanje Vašeg braka ne predstavlja nikakvu smetnju za sklapanje novog. Vaš budući supružnik i Vi na osnovu slobodnog pristanka možete sklopiti novi brak (član 3. Porodičnog zakona, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2005 i 72/2011).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)