Dobar dan. U braku sam od XX.XX.XXXX. Moj otac je umro XX.XX.XXXX. Brat i ja smo nasledili kuću koju smo prodali i kupili smo dva stana – jedan njemu i jedan meni. Sada živim u tom stanu sa suprugom i detetom. Posle prodaje, ostalo mi je još novca od prodate kuće, a imala sam i nesto lično svog i sav taj novac sam oročila u banci. Štednjom sam povećala ukupnu svotu novca pa sada imam dovoljno sredstava da kupim garsonjeru. Zanima me, ako se slučajno razvedem da li bi moj suprug imao prava na tu garsonjeru? Ako ima, molila bih za savet, jer je sav novac isključivo moj – ili je nasleđen ili je unet u brak što moja mama i brat mogu da posvedoče. Hvala unapred na odgovoru.

Poštovana,

U porodičnom zakonodavstvu Republike Srbije postoje dva režima imovinskih odnosa supružnika – posebna i zajednička imovina. Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Zajedno upravljaju i raspolažu njome. Kada dođe do razvoda braka dolazi i do deobe zajedničke imovine, odnosno do utvrđivanja pojedinačnih udela. Udeli se određuju sporazumno ili sudski (sudskom deobom).

Posebna imovina je ona koju je supružnik stekao pre sklapanja braka kao i ona koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava (član 168. Porodičnog zakona “Službeni glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon). Shodno ovoj odredbi novac koji ste stekli prodajom kuće koju ste nasledili ubraja se u vašu posebnu imovinu kao i novac koji ste stekli pre zaključenja braka. Zakonom je uređeno da svaki supružnik samostalno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom. Dakle, Vi ste slobodni da tim novcem raspolažete na način koji Vama odgovara i Vaš suprug ne bi imao prava na garsonjeru.

Napominjemo Vam da Zakon u članu 169. štiti i drugog supružnika. Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu ili će imati pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu (član 169.) Ukoliko Vaš suprug nije doprineo sticanju novca za garsonjeru, onda nema nikakva prava.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)