Pozdrav! Baba je umrla i ostali smo mama, sestra i ja. Zanima me ko je naslednik i da li majka moze da bude jedini naslednik, ili kako se već deli? Hvala unapred.

Poštovani,

Prema  Zakonu o nasleđivanju (‘’Sl. glasnik RS’’, br.46/95 i 101/2003-odluka US RS)  u slučaju da nema testamenta nasleđivanje se vrši prema zakonskim naslednim redovima. Član 9. Zakona predviđa da prvi nasledni red čine bračni drug ostavioca i njegovi potomci. Ukoliko bračnog druga Vaše babe nema, a ona pri tom nije imala druge dece sem Vaše majke, Vaša majka je jedini naslednik.

 

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)