Poštovanje, interesuje me da li moja majka, pošto je zakonski naslednik mog oca jer smo se ja i sestra odrekle na ostavinskoj raspravi u njenu korist, može da me liši nasledstva testamentom, ugovorom o poklonu ili ugovorom o doživotnom izdržavanju (ili nekim drugim putem) i celo nasleđe pripadne mojoj sestri protiv moje volje i imam li pravo žalbe ako bude tako? Hvala unapred

Poštovana,

Obzirom da ste se Vaša sestra i Vi na ostavinskoj raspravi odrekle nasleđa u majčinu korist to je sada njena imovina te ona može njome slobodno raspolagati kako pravnim poslovima inter vivos (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu itd.), tako i mortis causa (testament, ugovor o doživotnom izdržavanju itd.). Nažalost, Vi je u tome ne možete sprečiti.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO