Poštovani, da li mogu da kupim nepokretnost (stan) od prodavca koji ima Ugovor o poklonu sa svojom majkom koja je u katastru nepokretnosti upisana kao vlasnik 1/1 i na koji način se mogu upisati ja kao vlasnik nepokretnosti? Hvala

Poštovani/a,

Da biste izvršili upis prava svojine u katastar nepokretnosti, potrebno je da postoji veza između lica na koje je nepokretnost upisana i Vas. Dakle, biće potrebno da dostavite  punovažan ugovor o poklonu nepokretnosti (koji je sastavljen u pisanom obliku i overen od strane suda) između prodavca i njegove majke, kao i punovažan ugovor o kupoprodaji između njega i Vas kao kupca. U tom slučaju imaćete pravo da upišete pravo svojine u katastru nepokretnosti.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO