Poštovani, Kako se pokreće ostavinska rasprava u slučaju kada preminula osoba nema direktnih naslednika (bračnog druga, potomke), a jedan je od nosilaca prava na imovinu koju je delio/la sa još nekoliko braće i sestara? Da li je neophodno da svako od pomenutih srodnika podnese zahtev za ostavinsku raspravu ili to može učiniti samo jedan od njih? Hvala unapred.

Poštovani,

Ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti (nadležno matično odeljenje mu dostavlja smrtovnicu).

Međutim, moguće je da zainteresovana stranka (naslednik, poverilac, legatar, izvršilac zaveštanja ili neko drugo lice), dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i na taj način,praktično predloži sudu pokretanje ostavinskog postupka. Pod nadležnim sudom podrazumeva se Osnovni sud u mestu u kome je ostavilac imao mesto prebivališta i/ili nepokretnu imovinu.

Ukoliko sud utvrdi da u sastavu zaostavštine nema nepokretnosti, a naslednici ne zatraže vođenje ostavinskog postupka, postupak se neće ni voditi.

Dakle, svako zainteresovano lice može pokrenuti ostavinski postupak. Na ovom linku možete naći obrazac za Predlog za pokretanje ostavinskog postupka https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/wp-content/uploads/2010/07/Predlog-radi-pokretanja-ostavinskog-postupka.doc

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO