Poštovani, radila sam u jednoj firmi punih osam meseci i dobila otkaz. Mene zanima da li ću imati pravo na novčanu nadoknadu sa biroa?

Poštovana,

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti u članu 66. propisuje da obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana. Prema onom što ste naveli, ne ispunjavate zakonom propisani uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO