Poštovani, Imam problem pošto sam slabo upućen u zakon i prava nasleđivanja novčanog duga. Otac mi je umro u januaru XXXX godine. Bio je taksista i imao je otvorenu firmu (samostalni prevoznik) od XXXX godine. Međutim, nakon gašenja firme u APR-u i PIB-a u poreskoj upravi, tražio sam da mi izvuku da li je firma imala neka dugovanja. Iznenadio sam se kada sam video koliko je duga ostalo. Od oca nisam ništa nasledio ni dinara pošto ništa nije imao. U razgovoru sa inspektorkom u poreskoj rekla mi je da je trebalo da bude ostavinska rasprava (samo ne znam šta da delimo kad ništa nije imao na sebi). Rekla mi je da ću dobiti poziv za sud u vezi sa dugom od oca. Molim vas da mi kažete šta treba da radim da bih rešio problem? Unapred hvala

Poštovani,

Shodno članu 22. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva. Ako ostavilac nema naslednika ili se nijedan od naslednika ne prihvati nasledstva, ostaviočeva poreska obaveza se otpisuje.

Prema tome, da biste odgovarali za poreske obaveze Vašeg pokojnog oca potrebno je da se u ostavinskoj raspravi prihvatite nasleđa, ali i u tom slučaju biste odgovarali samo do visine nasleđene imovine. Dakle, potrebno je da nadležnima u Poreskoj upravi objasnite da Vaš pokojni otac nije iza sebe ostavio zaostavštinu koja bi bila predmet ostavinske rasprave i da samim tim (obzirom da niste njegov naslednik) ne možete naslediti ni poreske obaveze.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO