Poštovani/a, Zanima me koja je procedura stupanja u vanbračnu zajednicu? Potreban mi je dokaz da sam u vanbračnoj zajednici kako bih mogla da posetim partnera u instituciji u kojoj se nalazi. Unapred zahvalna.

Poštovana,

Za stupanje u vanbračnu zajednicu nije potrebna nikakva procedura, odnosno pravni poredak ne traži nikakve formalnosti, osim zajednice života partnera (zajedničko stanovanje, ishrana, provođenje slobodnog vremena itd.). Naime, prema važećem Porodičnom zakonu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.18/2005 i 72/2011), za zasnivanje vanbračne zajednice potrebna je trajnija zajednica života vanbračnih partnera između kojih nema bračnih smetnji (član 4. Porodičnog zakona).

Što se tiče dokaza, vanbračna zajednica se ne dokazuje nikakvim papirom, jer se za zasnivanje ovakve zajednice ne traži potpisivanje bilo kakvog papira, već samo volja vanbračnih partnera da žive zajedno. Tako da se ona dokazuje svedocima, odnosno ljudima iz mesta gde se takva zajednica ostvaruje, npr. komšijama, rođacima i sl. Međutim, ako Vam ta institucija traži određeni „pismeni“ dokaz o postojanju vanbračne zajednice, to možete dokazati u sudu pomoću isprave koja se izdaje u formi rešenja, kojim se potvrđuje postojanje vanbračne zajednice. To možete uraditi u svakom mestu, dakle, mesno je nadležan svaki stvarno nadležan sud (član 165. Zakona o vanparničnom postuku, „ Službeni glasnik SRS “, br. 25/82 i 48/88 i „Službeni glasnik Republike Srbije“, br 46/95, 18/2005, 85/2012 i 45/2013). Isprava se može sastaviti i van suda kada učesnik nije sposoban da dođe u sud ili postoje drugi opravdani razlozi – dakle, u Vašem slučaju opravdan razlog bi bio taj što se partner nalazi u određenoj ustanovi (član 166. Zakona o vanparničnom postupku).

Naravno, sve ovo ako Vam ta institucija traži takav dokaz, jer ponavljamo, dokaz o postojanju vanbračne zajednice je samo postojanje trajnije zajednice života ( a trajnije znači da ste imali nameru da zasnujete zajednicu života čije trajanje nije bilo privremeno ili ograničeno).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)