Poštovani, majka želi da mi pokloni nekretninu. Molim Vas da mi odgovorite kako treba da glasi ugovor o poklonu po članovima, jer želimo da ugovor bude neoboriv na ostavini posle njene smrti. Takođe, i ja da budem u obavezi o njoj da pazim i brinem do kraja života, da sam ja odmah po sklapanju ugovora vlasnik nepokretnosti. Ali, dok je ona živa može uživati u njoj, da je po potrebi, jer je lošijeg zdravstvenog stanja, mogu dovesti da živi kod mene, i da sam u obavezi da je sahranim. Unapred zahvalni.

Poštovani,

Vaša majka i Vi možete zaključiti ugovor o poklonu, ali u Vašem slučaju, postoji mogućnost da zaključite ugovor o doživotnom izdržavanju. Naime, ugovorom o doživotnom izdržavanju, primalac izdržavanja (Vaša majka) se obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja (na Vas u Vašem slučaju) prenese svojina tačno određenih stvari, ili neka druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje, da ga kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani (član 194. stav 1 Zakona o nasleđivanju – „ Službeni glasnik Republike Srbije “, br. 46/95 i 101/2003 ). U pitanju je teretan ugovor, čiji se predmet izuzima iz zaostavštine, što je daleko sigurnije, nego zaključivanje ugovora o poklonu, jer bi predmet ugovora o poklonu mogao biti vraćen u zaostavštinu u slučaju povrede nužnog dela nužnih naslednika (član 40. Zakona). Na taj način, ugovorom o doživotnom izdržavanju, i Vaš će interes biti ispunjen (stičete pravo svojine na nepokretnosti posle majčine smrti), i interes Vaše majke, jer se ovim ugovorom, ona osigurava da će te je Vi zaista paziti i brinuti do kraja njenog života.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)