Poštovani, Interesuje me kome bi trebalo da se obratim po osnovu među-komšijskih odnosa. Komšija iz susednog dvorišta ima stan čiji se zid nalazi na samoj granici moje i njegove parcele i zid mu gleda u moju kuću (u pitanju je stara, predratna gradnja gde su pojedini stanovi na samim međama između parcela). On je na tom zidu otvorio 2 prozora 1,2×1,2 m na visini od oko 0,5m od poda prostorije i na taj način može da vidi šta se dešava u mojoj kući pa se ja osećam malo nelagodno. Mene interesuje da li na sudu mogu potražiti i ostvariti pravo da on te prozore zazida i podigne na visinu od 1,8m od poda prostorije, koliko je čini mi se i propisano zakonom. Šta mi Vi savetujete šta da uradim i kome da se obratim? Hvala.

Poštovani,

Pre svega, ovo ćete najlakše rešiti sporazumno sa susedom, možete od njega tražiti da zamagli stakla ili nešto slično što bi sprečilo da može da gleda prema Vama.

Ukoliko se odlučite da stvari rešite preko suda, Vi se u tužbenom zahtevu možete pozivati na zakonske stvarne službenosti odnosno susedska prava i zahtevati da se susedu zabrani otvaranje prozora koji je okrenut ka Vašem dobru.

Takođe, pozivanjem na dole navedene članove možete tražiti da se utvrdi nepropisno stavljanje prozora i njihovo uklanjanje, odnosno vraćanje u stanje koje je bilo pre.

Tako, po članu 35. Pravilnika o parcelaciji, izgradnji i sadržini, uslovima i postupku izdavanja akta i urbanističkim uslovim za objekte za koje odobrenje za izgradnju daje opštinska, odnosno gradska uprava (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 75/2003), za izgrađene porodične stambene objekte čija međusbna udaljenost iznosi manje od 3.00m u slučaju rekonstrukcije ne mogu se na susjednim stranama predviđati otvori stambenih prostorija.

U slučaju da između dva stambena objekta ima više od 3.00m možete se pozvati na član 36 pomenutog pravilnika koji kaže da se na susjednim stranama ne mogu predviđati otvori ukoliko objekat nije odmaknut od granice građevinske parcele 1.5m odnosno 2.5m u zavisnosti od toga da li je bočno dvorište severno ili južno orijentisano.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)