Poštovani, Interesuje me kako bi pravno bilo validno da se u ugovoru o poklonu naznači da su moji rođeni brat i sestra saglasni sa tim ugovorom, koji bi trebao da se sklopi između sina tj. mene i majke kao poklonodavca ? Hvala unapred.

Poštovani,

 

U ugovoru možete uneti odredbu u kojoj navodite da su Vaši brat i sestra saglasni sa ugovorom ali da bi saglasnost bila validna potrebno je da sačinite poseban dokument sa njihovim izjavama o saglasnosti koji ćete overiti u sudu.

Napominjemo da saglasnost brata i sestre nije potrebna da bi ugovor o poklonu bio pravno valjan. Oni bi u slučaju smrti Vaše majke mogli da traže vraćanje poklona samo ukoliko on dira u njihov nužni nasledni deo i to do vrednosti koja je protrebna za namirenje nužnog dela.

Nužni deo potomaka je polovina dela koji bi svakom od njih pripada po zakonskom redu nasleđivanja (član 40 stav 2 Zakona o nasleđivanju “Službeni glasnik Republike Srbije” broj 46/95 i 101/2003).

                           

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)