Poštovani, zanima me radno pravo samohrane majke, da li imam pravo na skraćeno radno vreme? Kakva su mi prava sto se tiče smenskog rada? I da li imam pravo na slobodan dan kada treba dete da vodim kod doktora? Inace imam posao za stalno u zdravstvenoj ustanovi? Unapred hvala na odgovoru

Poštovana,

u skladu sa članom 91 stav 2 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) pravo samohranih roditelja koji imaju dete do sedam godina života ili dete koje je težak invalid može da radi prekovremeno, odnosno noću samo uz svoju pisanu saglasnost. Što se tiče ostalih prava na skraćeno radno vreme, smenskog rada i slobodnih dana važe pravila koja se odnose na sve ostale zaposlene nema nikakvih privilegija ni posebnih prava koja bi se odnosila na samohrane roditelje.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)