Poštovani, Zamolio bih Vas da mi odgovorite na jedno, jako važno pitanje. Hitno mi je! Imam problem vezan za put do parcele. Komšija je prodao parcele i izvršio preparcelaciju. Put je još uvek uknjižen u katastar na njegovo ime! Da li ja mogu da koristim taj put jer se graniči sa mojom parcelom obzirom da ljudi već koriste svoje parcele koje su jedan kroz jedan. Drugi ljudi normalno dolaze do njih. Unapred hvala. Još jednom hitno mi je!

Poštovani,

Put možete da koristite ukoliko imate utvrđeno pravo službenosti (po osnovu člana 56. st. 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa „Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon). Kao vlasnik parcele do koje vodi put koji je u katastru uknjižen na ime Vašeg komšije, pre svega treba da dokažete Vaše pravo svojine nad parcelom a potom i to da se put kojim želite da prolazite nalazi u vlasništvu Vašeg komšije. I prvo i drugo ćete dokazati tako što ćete Republičkom geodetskom zavodu – Službi za katastar nepokretnosti tražiti da Vam izda kopiju plana, prepisa posedovnog lista, prepisa lista nepokretnosti.

Na ovoj stranici ćete naći potreban obrazac:

www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2008_04_25&MenuID=none  

 

E-Klinika „Pro Bono“ i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)