Poštovani, Pre deset godina sestra i ja smo ostavinskom raspravom nasledili stan od babe po ocu. Moje pitanje je da li postoji vremenski rok za prevod stana na nas, unuke, kao vlasnike.

Poštovani,

Bez obzira na to što je ostavinska rasprava završena pre deset godina Vi ste i dalje u mogućnosti da stan prevedete na svoje ime budući da rok nije ograničen, prema članu 221 Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS). Neophodno je da se obratite Republičkom geodetskom zavodu – Službi za katastar nepokretnosti sa pravnosnažnim ostavinskim rešenjem.

 

E-Klinika „Pro Bono” i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije ,,Pro Bono”)