Poštovani, Bivša vanbračna supruga sa kojom imam sina (14 meseci) me je tužila sudu sa zahtevom za određivanje visine alimentacije i uslova za viđanje deteta. Jasno mi je da je u vezi pitanja viđanja deteta nadležan centar za socijalni rad. Ono što me interesuje je koliku ću alimentaciju morati da izdvajam za dete sa obzirom da sam nezaposlen, da je u pitanju dete od 14 meseci, i da majka ostvaruje mesečna primanja u iznosu od oko 90.000 RSD? Ona u tužbi traži 16.000 RSD mesečno. Hvala unapred. Srdačan pozdrav.

Poštovani,

Budući da je za ovo pitanje nadležan sud, sud je taj koji i određuje kolika će biti visina alimentacije uzimajući naravno u obzir Vaše imovinsko stanje. Pod uslovom da se određuje procentualno, visina izdržavanja ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje (član 162. Porodičnog zakona (“Službeni glasnik Republike Srbije“ , br.18/2005 i 72/2011)). Visinu izdržavanja je, međutim moguće odrediti i u fiksnom iznosu. Minimalni iznos alimentacije je regulisan Porodičnim zakonom članom 160.  st. 4. koji predviđa da minimalna suma koju kao naknadu za hranjenike odnosno lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu, u skladu sa zakonom. Budući da je dete maloletno, Vi ste bez obzira na to što ste nezaposleni u obavezi da isplaćujete minimalnu alimentaciju koja se dakle određuje periodično od strane nadležnog ministarstva. Savetujemo Vam da u Republičkom PIO fondu zatražite potvrdu da ste nezaposleni, a da se potom obratite Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike kako bi ste saznali koliki iznos alimentacije ste tačno dužni da plaćate mesečno.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organituje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizuje „Pro Bono“)