Poštovani, vozim auto koji se vodi na firmu, kupila sam ga ali ga još nisam prenela. Pre par dana stiglo je na adresu firme koja je vlasnik auta pet saobraćajnih kazni za vožnju žutom trakom na XXX mostu (slikala kamera). Prava istina je da se nisam kretala žutom trakom već je “isekla“, odnosno koristila za isključenje za ul. XXX – isključenje koje je odmah posle mosta desno iz pravca XXX ka gradu). Dakle, ja sam par metara išla žutom pa se ta žuta pretvara u belu, pa sam se isključila desno. Pritom se i na slikama kamere vidi da mi radi desni migavac odnosno da nameravam da se isključim, samo sam se ranije prestrojila u žutu traku. Odjenom je stiglo pet kazni za šest meseci unazad, i da hoću da ih platim nemam od čega, a brine me da će, ako ih ja ne platim, oni tužiti firmu koja je vlasnik (tako mi je rečeno kad sam zvala), a to svakako ne želim. Firma je dostavila njima podatke da sam ja bila korisnik vozila, sada čekam da meni stigne to sve isto sa slikama i uplatnicama. Ja hoću da ne platim i da me zove sudija za prekršaje kako bi me saslušao ili eventualno odobrio da na rate ovo platim, a da firmu potpuno isključim iz procesa. Da li je i kako to moguće? Unapred hvala.

Poštovana,

Shodno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013-odluka US) u članu 152. u stavu 1 je propisano:

 „Oznakama na kolovozu učesnicima u saobraćaju stavljaju se do znanja ograničenja, zabrane i obaveze i daju obaveštenja, odnosno vrši se usmeravanje kretanja učesnika u saobraćaju“.

Vaš navod da ste sve uradili kako treba, osim, da ste se samo ranije prestojili u žutu traku predstavlja upravo priznanje Vaše krivice i učinjenog prekršaja jer Vi niste smeli da se prestrojite u žutu traku shodno odredbama zakona. Članom 20. navedenog zakona izričito je propisano sledeće:

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja, saobraćajnoj signalizaciji i znacima i naredbama koje daje ovlašćeno službeno lice nadležnog organa.

Dakle, nema opravdanja za to Vaše navodno skretanje.

Što se tiče vlasništva nad vozilom, nadležni organ će podneti prijavu protiv vlasnika vozila shodno odredbama člana 320. st. 1 istog zakona. Kako ste sami naveli da je firma dostavila podatke o Vama kao odgovornom licu za učinjene navedene prekršaje, Vi ćete biti kažnjeni shodno odredbama zakona i ne postoji mogućnost da izbegnete tu odgovornost za učinjene prekšaje. Postupak koji se bude vodio kod nadležnog prekršajnog organa, predviđa mogućnost da Vi u Vašoj odbrani istaknete da nakon Vašeg saslušanja i sprovedenog postupka, nadležni organ odobri plaćanje kazna na rate, a sve to po Vašem predlogu. 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)