Poštovani, vlasnik sam automobila koji se ne vodi na mene i nemam kupoprodajni ugovor. Istekla je registracija i pošto osoba na koju se automobil vodi ima neplaćene kazne, zanima me na koji nacin mogu da odjavim tablice i prevedem automobil na sebe?

Poštovani, Vi pod uslovima koje ste nam dostavili ne možete da prevedete automobil na svoje ime. Promena vlasništva može da se izvrši na osnovu ugovora o prodaji, ugovora o poklonu, pravosnažnog sudskog rešenja o nasledjivanju, pravosnažne presude suda kojim se utvrdjuje pravo vlasništva vozila. Podnosilac zahteva za registraciju vozila zbog promene vlasništva vozila uz zahtev prilaže sledece:

-Saobraćajnu dozvolu vozila koja glasi na ime pravnog predhodnika kao vlasnika vozila,

-Dokaz o promeni vlasništva vozila – Ako se promena vlasništva dokazuje ugovorom zaključenim izmedju fizičkih lica potpis tih lica overava sud ili organ uprave,

-Dokaz o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava,

-Dokaz o uplati naknade za novu saobraćajnu dozvolu i republičke administrativne takse koja se plaća na zahtev za registraciju vozila i na zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole,

Dokaz o istovetnosti vozila

Tek sa svim ovim dokumentima možete da prevedete automobil na svoje ime. Dok potraživanja odnosno kazne koje Vaš prethodnik ne namiri državi Vi nećete moći a registrujete automobil. Jedino što možete je da kontaktirate prethodnog vlasnika i nadjete zajedničko rešenje. U slučaju da odbije saradnju možete protiv njega podneti parnični postupak i na taj način da ostvarite svoja prava.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)