Poštovani prvostepenom presudom sam osuđen na prinudu u pokušaju iz čl. 135 st. 2 KZ-a u vezi člana 30. Pošto je za ovo krivično delo zaprećena kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora, a pokušaj krivičnog dela je kažnjiv ako je zaprećena kazna zatvora od 5 godina i teža zanima me da li je sud mogao da me kazni u pokušaju s obzirom na zaprećenu kaznu za krivicno delo koje mi se stavlja na teret?

Poštovani, ovo pitanje je vrlo diskutabilno i zavisi od mnogih činjenica iznetih u postupku. Mi nemamo pravo da preispitujemo odluku suda. Sud  je doneo prvostrpenu presudu na osnovu činjeničnog stanja, slobodne sudijske procene i u okviru zakona. Zakonski okviri koji se pominju u ova dva člana (čl. 30 Krivičnog zakonika-pokušaj krivicnog dela i čl. 135 stav 2 krivicnog zakonika-prinuda na svirep način ili pretnjom ubistvom ili teškom telesnom povredom ili otmicom) se dodiruju tako da je sudija mogao da donese takvu presudu na osnovu svog slobodnog sudijskog uverenja, u skladu sa iznetim činjenicama i u skladu sa zakonom.Međutim ovakva presuda nije lako održiva upravo zbog ovakvih rokova kojima sa sud vodio.Vi možete prvostepenu presudu da pokušate da oborite žalbom. Žalbu možete podneti u roku od 15 dana od dana kad Vam je dostavljen prepis presude-čl. 432 Zakonika o krivičnom postupku (Sl. glasnik br. 72/2011,101/2011,121/2012,32/2013 I 45/2013). Žalbu podnosite sudu koji je izrekao prvostepenu presudu u dovoljnom broju primeraka za sud, protivnu stranku, branioca i oštećenog-čl. 442 istog zakona.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)