Poštovani, Uhvaćena sam u radnji gde se prodaje garderoba sa par majica na sebi čija je vrednost bila 6038 dinara. Došla je policija, priveli me u stanicu, dala sam izjavu tj. priznala sve kako je i bilo: da sam to uzela za sebe i da se kajem. Nikada ranije nisam bila osuđivana, ni privođena, a pri tom sam i samohrana majka trogodišnjeg deteta. Interesuje me kakav savet mi mozete dati kada budem bila pozvana na sud, kao i vaše mišljenje o kazni koja mi predstoji. Unapred se zahvaljujem.

Poštovana,

Na osnovu člana 203. stava 1. Krivičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013), ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. U stavu 2. stoji i da će se pokušaj kazniti. Po pravilu pokušaj se blaže kažnjava, ali ovde nisu propisani tačni zakonski okviri. A s obzirom da Vi niste izneli robu iz radnje, Vaše delo se kvalifikuje kao pokušaj.

Što se tiče olakšavajućih okolnosti koje ste naveli na osnovu člana 54. stava 1. Krivičnog zakonika, sud će učiniocu krivičnog dela odmeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to delo, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), a naročito: stepen krivice, pobude iz kojih je delo učinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, okolnosti pod kojima je delo učinjeno, raniji život učinioca, njegove lične prilike, njegovo držanje posle učinjenog krivičnog dela a naročito njegov odnos prema žrtvi krivičnog dela, kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 (Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)